Edit Content

تیچر پلاس، پلتفرم دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین زبان انگلیسی

صرف Be در زبان انگلیسی

افعال to be از رایج‌‌ترین و پرکاربردترین افعال زبان انگلیسی هستند. این افعال عمل و حالت بودن را نشان می‌دهند و دارای اشکال مختلفی هستند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

 

We are
You are
They are
I am
You are
He/She/It is
جمله مثبت
Are we?
Are you?
Are they?
Am I?
Are you?
Is he/she it?
جمله سوالی حال ساده
We are not/aren’t
You are not/aren’t
They are not/aren’t
I am not/ I’m not
You are not/ aren’t
He/She/It is not/ isn’t
جمله منفی
We were
You were
They were
I was
You were
He/She/It was
گذشته ساده
been اسم مفعول
has/have been حال کامل
had been گذشته کامل

افعال to be در زمان حال (am, is, are)

این افعال در زمان حال به سه شکل (am, is, are) می‌باشند. am با ضمیر اول شخص (I)، فعل is با اسامی مفرد و ضمایر سوم شخص و are با ضمایر و اسامی جمع بکار می‌روند.
مثال:

I am here.
(من اینجا هستم)

He is here.
(او اینجا هست)

She is here.
(او اینجا هست)

It is here.
(آن اینجا هست)

We are here.
(ما اینجا هستیم)

You are here.
(شما اینجا هستید)

They are here.
(آنها اینجا هستند)

افعال to be در زمان گذشته (was, were)

شکل گذشته am و is فعلِ was و شکل گذشته are فعلِ were می‌باشد.

am, is => was
are => were

مثال:

I was there.
(من آنجا بودم)

He was there.
(او آنجا بود)

She was there.
(او آنجا بود)

It was there.
(آن آنجا بود)

We were there.
(ما آنجا بودیم)

You were there.
(شما آنجا بودید)

They were there.
(آنها آنجا بودند)

اشکال مخفف افعال to be

این افعال را در زمان حال به شکل مخفف نیز می‌توان استفاده کرد، در اینصورت حرف اول آنها حذف شده و به جای آن (‘) قرار می‌گیرد.

am => ‘m
is => ‘s
are => ‘re

به مثال های زیر که مخفف این افعال در آنها بکار رفته توجه کنید:

I‘m here.
He‘s here.
She‘s here.
It‘s here.
We‘re here.
You‘re here.
They‘re here.

نحوه منفی کردن افعال to be

برای منفی کردن فعل‌های to be کافی است منفی ساز not را به این افعال اضافه کنید.
مثال:

I was not there.
(من آنها نبودم)

He is not here.
(او اینجا نیست)

She was not there.
(او آنجا نبود)

It is not here.
(آن اینجا نیست)

We were not there.
(ما آنجا نبودیم)

You are not here.
(شما اینجا نیستید)

They were not there.
(آنها آنجا نبودند)

They are not here.
(آنها اینجا نیستند)

شکل مخفف not بصورت n’t می‌باشد و به فعل to be (توبی) متصل می‌شود:

I wasn’t there.
(من آنها نبودم)

He isn’t here.
(او اینجا نیست)

She wasn’t there.
(او آنجا نبود)

It isn’t here.
(آن اینجا نیست)

We weren’t there.
(ما آنجا نبودیم)

You aren’t here.
(شما اینجا نیستید)

They weren’t there.
(آنها آنجا نبودند)

They aren’t  here.
(آنها اینجا نیستند)

نحوه سؤالی کردن افعال to be

برای سؤالی کردن جملاتی که حاوی افعال to be هستند کافی است این افعال را به ابتدای جمله و قبل از فاعل انتقال دهید. در واقع جای فعل و فاعل را باهم عوض کنید.
مثال:

She is here => Is she here?

نحوه منفی کردن جملات سؤالی

برای منفی کردن جملات سؤالی که حاوی افعال to be هستند می‌توان به دو روش عمل کرد.
1- مخففِ منفی‌ساز not را بعد از فعل to be قرار می‌دهیم.
مثال:

Is she home? => Isn’t she home?

2- منفی ساز not را بعد از فاعل قرار می‌دهیم.
مثال:

Is she home? => Is she not home?

کاربرد افعال to be در زبان انگلیسی

1- همراه با اسم:

My brother is a teacher.
(.برادرم یک معلم است)

Bill Clinton was the president of the US.
(.بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود)

2- همراه با صفت:

This soup is very tasty.
(.این سوپ خیلی خوشمزه است)

The children were good.
(.بچه ها خوب بودند)

3- همراه با ing برای ساخت فعل استمراری:

We were walking down the street.
(.ما پایین خیابان قدم می‌زدیم)

It is raining.
(.در حال باریدن است)

4- برای مجهول کردن جملات معلوم:

The house was built in 1890.
(.خانه در سال 1890 ساخته شده است)

The street is called Azadi Street.
(.این خیابان آزادی نامیده می‌شود)

This car was made in Japan
(.این ماشین در ژاپن ساخته شده است)

5- با عبارات اضافه ای:

John and his wife are from Manchester.
(.جان و همسرش اهلِ منچستر هستند)

The flowers are on the table.
(.گلها روی میز هستند)

معانیِ مختلفِ فعل be

1- بیان وجود داشتن

 There is a chick inside.
(.آن داخل یک جوجه وجود دارد)

 

 There is nothing in the box.
(.چیزی در جعبه وجود ندارد)

 

2- بیان رویدادها

 The party is today.
(.مهمانی امروز است)

 

The meeting is down the hall.
(.جلسه پایینِ سالن است)

 

3- بیان مکان

He is home.
(.او در خانه است)

 

The food is on the table.
(.غذا روی میز است)

 

4- بیان هویت

He is Bob.
(.او باب است)

 

He is a painter.
(.او یک نقاش است)

 

5- بیان کیفیت

She is beautiful.
(او زیبا است)

 

This is dangerous.
(.این خطرناک است)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *