جملات کاربردی شکایت و اعتراض

بدون دیدگاه

جملات کاربردی و مرتبط برای نامه نگاری درخصوص شکایت و اعتراض کردن

 

 Complaining

I am writing to express my dissatisfaction with …

برای ابراز نارضایتی در مورد … می نویسم.

I am writing to complain about …

برای شکایت در مورد … می نویسم.

Please note that the goods we ordered on (date) have not yet arrived.

لطفا توجه داشته باشید که کالاهایی که ما در تاریخ … سفارش داده ایم هنوز نرسیده است.

We regret to inform you that our order … is now considerably overdue.

متأسفانه به اطلاع می رسانیم که سفارش به طور قابل توجهی عقب افتاده است.

I would like to query the transport charges which seem unusually high.

قصد دارم در مورد هزینه های حمل و نقل سوال کنم که به نظر می رسد به طور غیرمعمولی بالا هستند.

Admin bar avatar

علیرضا امیری

من علیرضا امیری هستم.علاقه زیادی به یادگیری و تدریس و ترجمه زبان انگلیسی دارم و مدت 9 سال به این حرفه مشغول هستم.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.