بهترین آموزش های عمومی و تخصصی

همراه با گواهینامه معتبر تیچر پلاس

خدمات آموزش زبان تیچرپلاس

پلتفرم آموزش زبان تیچرپلاس به منظور افزایش عدالت آموزشی تمام خدمات خود را به صورت آنلاین و بر روی بستر اینترنت در اختیار همه خود قرار می‌‌دهد تا بتوانند از هر نقطه ایران به آن دسترسی داشته باشد.

بهترین دوره‌های آموزشی

Ali Reza Amiri مدرس Ali Reza Amiri
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان 50,000
Ali Reza Amiri مدرس Ali Reza Amiri
زبان دوره انگلیسی
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان 45,000
Ali Reza Amiri مدرس Ali Reza Amiri
زبان دوره انگلیسی
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان 45,000
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان 25,000
Ali Reza Amiri مدرس Ali Reza Amiri
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان 25,000
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان 150,000
محصول ویژه
سطح متوسط
تومان 100,000
محصول ویژه
تمام سطوح
تومان 50,000
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان 35,000
محصول ویژه
سطح پیشرفته
تومان 50,000
محصول ویژه
سطح متوسط
محصول ویژه
سطح مقدماتی
تومان 10,000

آموزش جامع

آموزش کاربردی

 آموزش تضمینی

آموزش استاندارد

مطالب آموزشی منتخب

error: Content is protected !!