سن/قد/وزن در انگلیسی

بدون ديدگاه


جملات انگليسي در مورد سن – قد – وزن
Age – Height – weightAge سن :A

-1 چند سال داري؟

How old are you?

-2 بيست سال دارم.

I’m 20(years old)

-3 دوست مكاتبه اي جديدم تين ايجر است.(منظور نوجوان بين 13 الي 19 ساله مي باشد زيرا اعداد 13 الي 19 در انگليسي همه به teen ختم مي شوند.)

My new pen-pal is teenager.

-4 استاد فيزيك ما جوان/ ميانسال/ تقريباً مسن/ مسن است.

Our physics professor is young/ middle-aged/elderly/old.

-5 اگر سن دقيق كسي را ندانيم مي توانيم از اين عبارات استفاده كنيم. مثلا اين جمله درباره كسي گفته مي ده سال بين 20 و 29 سالگي است. منظور از twenties شود كه بالاي 20 سال دارد.

He is in his twenties./ she is in her twenties.

و اگر بخواهيم باز هم دقيق تر بگوييم:

-6 او بيست و يكي دو سال دارد.

He is in his early twenties.

-7 او بيست و پنج شش سال دارد.

He is in his mid-twenties.

-8 او بيست و هشت نه سال دارد.

He is in his late twenties.

پس هنگامي كه سن دقيق كسي را نمي دانيم مي توانيم كليه جملات مربوط به سن را با استفاده از عبارات زير بسازيم.

He is in his mid thirties
She is in her late nineties

Height & build قد و جثه :B

-9 قد شما (تو) چقدر است؟

How tall are you?

-10 قدم يك متر و هفتاد و هشت سانتيمتر است.

I’m 1 meter 78.

-11 قد متوسط دارد.

He’s (of) medium/ average height.

-12 نسبتاً قد كوتاه است.

She’s rather short.

-13 نسبتاً قد بلند است.

She’s quite/ pretty tall.

-14 خيلي قد بلند است.

He’s very tall.

-15 چثه متوسط دارد.

He’s (of) medium build.

-16 خوش هيكل است.

He’s well-built.

-17 هيكلش درشت است.

He’s well built.

-18 چهار شانه است.

He’s broad-shouldered.

-19 او چاق # لاغر است.

He‘s hefty/ heavy/fat # thin/ slim/ slender.

-20 او خيلي لاغر (استخواني) است.

He’s skinny.

-21 استخوان بندي درشت دارد.(براي خانم ها)

She’s big-boned/ large- boned.

-22 او كمي چاق است.(براي خانم ها و در حد مطلوب)

She’s plump.

-23 ريزه اندام است.(براي خانم ها )

She’s petite.

weight وزن :C

-24 وزنت چقدر است؟

How much do you weight?/ what’s your weight?

-25 هفتاد و پنج كيلو وزن دارم.

I weight/am 75 kilos.

-26 كمي اضافه وزن دارم.

I’m a little overweight.

-27 مواظب وزنم هستم.

I’m watching my weight.

-28 چاق شدن.

to put on weight = to gain weight

-29 لاغر شدن.

to lose weight

-30 دارم چاق / لاغر مي شوم.

I’m putting on / losing weight.

-31 دو كيلو اضافه كرده ام(چاق شده ام).

I’ve put on 2 kilos.

-32 سه كيلو كم كرده ام(لاغر شده ام).

I’ve lost 3 kilos.نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!