سینما در انگلیسی

بدون ديدگاه


جملات زبان انگليسي در مورد سينما
Cinema-1 امشب بريم سينما، باشه؟

Let’s go to the pictures tonight, shall we?

-2 نميدانستم عاشق سينمايي!

I did not know you are a movie freak/buff!

-3 تو زياد سينما ميري، نه؟

You are a movie-goer, aren’t you?

-4 چه جور فيلم هايي دوست داري؟

What kinds of movies do you like?

-5 شنيدم سينما ايران فيلم خوبي رو پرده داره.

I hear there is a good movie an at Iran Cinema?

-6 اين سينما چه فيلمي گذاشته؟

The box office is open from 9 A.M.

-7 گيشه فروش بليط از ساعت 9 صبح باز است.

This film was a box-office success.

-8 تا حالا تو فيلم بازي كردي؟

Have you ever played in film?

-9 كي نقش جيمز باند را بازي مي كنه؟

Who is playing the role of James Bond?

-10 صحنه هاي بزن بزن(جنگي) را دوست داري؟

Do you like the fight scenes?

-11 مطمئنم فيلم پايان خوشي داره.

I am sure the film will have a happy ending.

-12 اي كاش اين فيلم زير نويس انگليسي داشت.

I wish this film had English subtitles!

-13 دوبله شده اين فيلم را ديدي؟

Have you seen the dubbed version?

-14 بيشتر فيلم هاي كاراته اي بد دوبله مي شوند.

Most martial arts movies are poorly dubbed.

-15 تا اسامي بازيگران فيلم شروع شد، همه از سينما بيرون رفتند.

Everyone left as soon as the credits came up?

-15 واقعا مي خواهي در سينما كار كني؟

Do you really want to work in the movies.

-16 فيلمبرداري شش ماه طول كشيد.

Filming lasted six months.

-17 اين فيلم در سال 1991 برنده جايزه اُسكار شد.

This film won the Oscar in 1991.

-18 فيلمانه فوق العاده است.

The script is great.

-19 در جشنواره فيلم امسال شركت مي كني؟

Will you attend this year’s film festival?

-20 من با سانسور موافق نيستم.

I don’t really approve of censorship.

-21 فيلم هاي آمريكايي پر از خشونت است.

There is too much violence in American movies.

-22 براي صحنه هاي شلوغ از صدها سياهي لشكر استفاده كردند.

They used hundreds of extras for the crowd scenes.

-23 كار انتخاب هنر پيشگان هنوز تموم نشده است.

They haven’t finished casting yet.

-24 در آن فيلم بازي فوق العاده اي از خود نشان داد.

She gave a brilliant performance in that film.

نشان مي دهد. « بر باد رفته » -25 سينما ايران فيلم

The Iran Cinema is showing” Gone whit the wind”

-26 تا چراغ ها خاموش شد، تماشاچيان فرياد كشيدند.

The audience shouted as the lights went off.


admission: ورودي
martial arts movies : فيلم هاي رزمي و كاراته اي
audience : تماشاگران
producer: توليد كننده
cameraman/camerawoman: فيلم بردار
porn movie : فيلم مبتذل
cinema goer : عاشق سينما
script/ screenplay : فيلمانه
scriptwriter: فيلمانه نويس
cine camera : دوربين فيلمبرداري
silent film : فيلم صامت

director : كارگردان
special effects : جلوه هاي ويژه
documentary: فيلم مستند
stuntman/stuntwomen: بدلكار
extras: سياهي لشكر
thriller: فيلم پر هيجان يا پليسي
film festival: جشنواره فيلم
ticket office/ box office: باجه فروش بليط
film : فيلم برداري كردن
usher: كنترل چي راهنماي سينما
film maker: فيلمساز
western: فيلم هاي كابويي
home movie: فيلم خانوادگي
horror movie : فيلم ترسناك
musical: فيلم موزيكالنوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!