اصطلاحات کاربردی هتل

بدون ديدگاه


اصطلاحات كاربردي در مورد هتل
Hotel1: ما دنبال يك هتل شيك و با كلاس مي گرديم.

We’re looking for a classy hotel.

2: آنها تا جمعه اتاق را برامون نگه مي دارند.

They will hold the room for us until Friday.

3: امكانش هست براي ما پنجم و ششم مارس رزرو كنيد؟

Could you book us in for the fifth and sixth of March?

4: يك اتاق يك تخته / دو نفره مي خوام.

I need a single room / double room.

5: اتاق دو تخته داريد؟

Do you have a twin-bedded room?

6: همه اتاق هاي اين هتل رزرو شده است.

This hotel is fully booked up.

7: يك اتاق رو به دريا مي خوام.

I want a room with a see view

8: چه مدت تصميم داريد در هتل ما اقامت داشته باشيد؟

How long are you going to stay at our hotel?

9: بستگي داره. من براي كار / براي تعطيلات به اين شهر اومدم.

It depends. I have come to this city on business/ on vacation.

10: موقع خروج از هتل، كليد را نزد پذيرش بگذاريد.

Please leave your key at the reception when you go out.

11: اين هتل ظرفيت پانصد مهمان دارد.

This hotel can sleep/ accommodate up to 500 guests.

12: ممنونم، از امكانات هتل استفاده كامل بردم.

Thank you, I took full advantage of the hotel’s facilities.

13: دريا، 2 كيلومتر با هتل فاصله دارد.

The sea is two kilometer away from the hotel.

14: اين هتل از تمام امكانات رفاهي برخوردار است.

This hotel has all modern comforts.

15: در مورد خدمات هتل چند مورد شكايت دارم.

I have a number of complaints about the service in this hotel.

16: اين هتل چهار ستاره و رو به دريا است.

This hotel is a four-star hotel and looks towards the sea.

-16 لطفا قبل از ترك هتل حساب خود را تسويه كنيد.

Please settle your bill before leaving the hotel.

17: كاركنان هتل خوب به ما رسيدند.

The hotel staff saw to all our wants.

18: هتل نه جادار بود و نه راحت.

The hotel was neither spacious nor comfortable.

19: ديگر هيچ وقت به اين هتل نمي آيم. افتضاح بود.

I’m never coming to this hotel again. It was an absolute hell-hotel.

20: واقعا شرم آور است كه شهر به اين بزرگي يك هتل درست و حسابي ندارد.

It’s disgraceful that a town of this size should not have a single decent hotel.

21: من قبلا يك اتاق رزرو كرده ام. پارسا هستم.

This is Parsa. I’ve already reserved a room.

22: ايا اتاق در طبقه اول داريد؟

Have you a room on the first floor?

23: من يك اتاق بي سر و صدا مي خوام. اتاق ديگري داريد؟

I want a quiet room. Have you got another one?

24: اتاق شبي چند است؟

How much is the room per night?

25: آيا سرويس، صبحانه و ماليات در قيمت لحاظ شده است؟

Are service, tax and breakfast included in the price?

26: اگه كسي تلفن زد، بگو ساعت 5 برمي گردم.

If anyone phones, tell them I’ll be back at 5:00

27: لطفا خدمتكار/ گارسون را بفرستيد.

Please send the chambermaid/ waiter.

28: ميشه بگين چمدان هايم را پايين بياورند.

Could you have my luggage brought down?

29: من مي خوام يك اتاق كرايه كنم. شما شبي چند مي گيريد؟

I would like to rent a room. But how much do you charge a night?

30: صبحانه / ناهار / شام كي سرو ميشه؟

What time is breakfast/ lunch/ dinner?

31: ساير عبارات:

bellboy, bellhop : پيشخدمت، باربر
chamber maid : مستخدم زن
desk clerk : متصدي پذيرش
reception desk : پذيرش
full board : اتاق به اضافه غذا
half board : اتاق به اضافه صبحانه و شام
doorman, porter : دربان هتل
valet parking : مسئول پارك ماشينها
Bell captain : مسئول خدمات 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!