چند اصطلاح با Table

بدون ديدگاه

 اصطلاحات کاربردی میز غذاخوری

set/lay the table.

میز را چیدن.

clear the table.

میز را جمع کردن.

sit at the table.

پشت میز نشستن.

sit around a table.

دور میز نشستن.

get up from the table.

از پشت میز بلند شدن.

leave the tale.

میز را ترک کردن.

book/reserve the table.

میز رزرو کردن. (در رستوران)

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!