زمان حال ساده

بدون ديدگاه

زمان حال ساده

اين زمان يکی از متداول‌ترين زمانها در زبان انگليسی مي‌باشد که برای مقاصد زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد:

1-بيان عملی که هميشه تکرار می‌شود و مانند يک عادت يا رسم مى باشد:

I go to school by bus.

با اتوبوس به مدرسه ميروم.

We get up at 7 AM.

ساعت ٧ صبح بيدار ميشويم.

2- برای بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:

The Earth orbits the Sun.

زمين به دور خورشيد مى گردد.

Water boils at 100 degrees Celsius.

آب در ١٠٠ درجه سلسيوس ميجوشد.

Some animals migrate in summer.

بعضی از حيوانات در تابستان مهاجرت مي‌کنند.

3- برای بيان حقيقتی که برای مدتی طولانی دوام داشته باشد:

I work in a library.

من در يك كتابخانه كار ميكنم.

He lives in a small city.

او در يك شهر كوچك زندگى مى كند.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!