دوره آموزش جذاب زبان انگلیسی از طریق فیلم و سریال انگلیسی

دوره آموزش جذاب زبان انگلیسی از طریق فیلم و سریال انگلیسی

ارسال شده : سپتامبر 6, 2017
امتیاز:
2.0
وضعیت: بسته استباز می‌شود از 09:30:AM امروز

دوره آموزش زبان انگلیسی از طریق فیلم و سریال انگلیسی

 ۸۰ کلیپ از فیلم و سریالهای جذاب انگلیسی با مکالمه‌های واقعی روزمره

 

 

 •  ارائه مکالمه فیلم همراه با ترجمه فارسی
 •  ارائه تمام نکات آموزشی کلیپ شامل لغات، اصطلاحات، مکالمه، تلفظ و نکات گرامری
 • همراه با ۲۰۰ فیلمهای آموزشی دیگر
 •  یادگیری لهجه آمریکایی
 •  درک بهتر فیلم‌ها و سریال‌های انگلیسی
 •  بدون نیاز به کتاب / بدون هزینه اضافی
 •  آموزش به صورت انلاین در تلگرام و بدون هزینه اضافی
 •  رفع اشکال و پاسخ به سوالات زبا‌ن‌آموزان

 

First, Watch the video and enjoy it then try to write down its dialog. No cheating!

he Nut Job – Script

🔶 No, no, no, Buddy, Buddy, Buddy, speak to me, pal, come on.

🔷 نه، نه، نه، رفیق، رفیق، رفیق، باهام حرف بزن، رفیق، زودباش.

🔶 Come on, snap out of it, come on, speak to me, pal.

🔷 زود باش، مسخره بازی در نیار، زودباش، باهام حرف بزن، رفیق.

🔶 come on, come on, come on, snap out of it.

🔷 زودباش … زودباش، زودباش، مسخره بازی در نیار.

🔶 Boy, it feels good to have a…

🔷 پسر، احساس خوبی داره که یه…

🔶 Hey, what are you doing? Get your hands off me.

🔷 هی، چکار داری میکنی؟ دستت رو از روی من بکش.

🔶 Beat it back to that park.

🔷 برگرد به همون پارک.

🔶 It’s dangerous out here.

🔷 این بیرون خطرناکه.

🔶 Besides, you’ll just get in my way.

🔷 درضمن، تو جلوی دست و پام رو میگیری.

🔶 I don’t need anybody.

🔷 من به کمک هیچکس احتیاج ندارم.

نکات فیلم

⚜️ Buddy

📝 برای خطاب قرار دادن افراد و دوستان در انگلیسی عامیانه از کلمه های مخصوصی استفاده میشه.

🔸Buddy, Bud

🔹رفیق

✳️ Hey Buddy/Bud, How is it going?

✳️ هی رفیق، اوضاع چطوره؟

🔸bro, brother

🔹داداش/ رفیق صمیمی

🔸bros

🔹رفقای صمیمی

🔸dude

🔹پسر، یارو: می تونه هم اشاره داشته باشه به شخص مونث و هم مذکر (اما بین پسرا خیلی رایجه تا دخترا)

🔸pal

🔹رفیق/ دوست

🔸fella

🔹رفیق/ دوست

🔸fellas

🔹رفقا/ دوستان

🔸guy

🔹یارو/ رفیق: فقط و فقط به جنس مذکر اشاره داره. “یارو” نمی تونه ترجمه ی مناسبی باشه چون واژه ی “یارو” تو فارسی بار منفی داره و تا حدودی بی ادبانه اس در حالی guy تو انگلیسی اینطور نیست.

🔸guys

🔹بروبچز/ بروبچه ها/ رفقا

🔸mate

🔹رفیق: استرالیایی و برخی جاهای انگلستان

🔸man

🔹پسر/ مرد : رفیق

✳️ Leave it alone, man.

✳️ بیخیالش شو پسر.

🔸dawg

🔹رفیق: متداول بین سیاه های امریکایی

🔸yo

🔹تو/ رفیق: بیشتر در اول جمله بر خطاب قرار دادن میاد. متداول بین سیاه های امریکایی

 

 Hey Yo. You know where is my dawg?

✳️ هی تو/ پسر/ رفیق. میدونی رفیق من کجاست؟

⚜️ Speak

👈 تلفظ: سپیک و نه به اشتباه: اِسپیک

📝 Speak to somebody

۱⃣ سخنرانی کردن برای ۲⃣ با کسی صحبت کردن/حرف زدن

✳️ Pay attention when I’m speaking to you!

✳️ وقتی باهات صحبت می‌کنم، توجه کن!

۳⃣ با کسی حرف زدن، به کسی تذکر دادن، به کسی گوشزد کردن

✳️ Joe was late again today, You’ll have to speak to him.
✳️ جو امروز دوباره دیر آمد، تو باید با او حرف بزنی. (=تو باید به او تذکر بدهی.)

📝 تفاوت Speak و Talk

۱⃣ معمولا وقتی صحبت از “زبان” هست. فارسی/انگلیسی صحبت کردن، از فعل speak استفاده می‌کنیم.

✳️ Does Donna speak Italian?

✳️ آیا دوآنا ایتالیایی حرف میزنه؟

۲⃣ وقتی فقط یه نفر صحبت می کنه از هر دو واژه استفاده میشه ولی زمانی که منظور صحبت کردن هست به عنوان مکالمه و دیالوگ، talk مرسوم تر هست.

✳️ We talked about my big project.

✳️ ما در مورد پروژه بزرگم حرف زدیم.

از talk about برای معرفی موضوع مکالمه و از talk to برای معرفی شخص دیگری در مکالمه استفاده می کنیم.

✳️ Jen talked to Tim about her plan.

✳️ جین با تیم درباره برنامه‌اش صحبت کرد.

✳️ I talk to my mom every day.

✳️ من هر روز با مامانم صحبت می‌کنم.

۳⃣ معمولا از speak در موقعیتهای رسمی و از talk در موقعیت های غیررسمی استفاده میشه.

⚜️ Come on

📝 Come on

🔹یالا! بجنب! بجنبید! زود باش
🔸 Come out

🔹ظاهر شدن، نمایان شدن، پیدا شدن

🔸come up

🔹(گیاه) درآمدن، سبز شدن، جوانه زدن؛ (خورشید) درآمدن؛ پیدا شدن؛ اتفاق افتادت؛ مطرح شدن

🔸Come off

🔹کنده شدن، ورآمدن؛ به نتیجه رسیدن، موفق شدن

🔸Come in

🔹رسیدن، دریافت کردن؛ وارد شدن، بیا تو!، بیایید تو! بفرمایید!

🔸Come into

🔹به ارث رسیدن/بردن

🔸Come down

🔹پایین آمدن؛ فرو ریختن، ریختن، ریزش کردن؛ فرود آمدن، نشستن، ارزان شدن

🔸Come back

🔹برگشتن، بازگشتن؛ دوباره مد شدن، دوباره رواج پیدا کردن

⚜️ Snap out of it

📝 Snap out of it

۱⃣ (از حالتی/وضعیتی) بیرون آمدن نجات پیدا کردن، خلاص شدن

✳️ Many companies said they were about to snap out of recession.

✳️ بسیاری از شرکت‌ها گفتند که دارند از کسادی بیرون می‌آیند.

۲⃣ یالا، دست وردار! این قدر غصه نخور، بخند! مسخره بازی در نیار

⚜️ Boy

📝 فرق boy با son اینکه boy “پسر” به صورت عام می‌باشد و به جنس اشاره دارد در حالیکه son فرزند پسر را می‌گویند و پیوند خانوادگی را می‌رساند. نکته دوم اینکه boy در نقش حرف ندا به معنی “وای!، به! پسر!” می‌باشد.

⚜️ it feels good

📝 It feels good

🔹آدم خوشش می‌آید، آدم خوشحال میشه، احساس خوبی میده

✳️ It feels good to be home again.

✳️ به آدم حس خوبی میده دوباره تو خونه باشی.

⚜️ Hey

📝 Hey

۱⃣ یک کلمه تعجبی interjection است و برای جلب توجه بکار می‌رود و “هی،آهای، های” معنی می‌دهد.

✳️ Hey, leave my thing alone.

✳️ هی، به وسایلم دست نزن.

۲⃣ در موقعیت‌های خیلی غیر رسمی و در محیط های دوستانه از Hey و Hey there برای سلام کردن استفاده می‌شود.

⚜️ Get your hands off me

📝 Get/keep your hands off me …!

🔹به … دست نزن! از … دستت رو بکش!

✳️ Get your hands off my food!

✳️ به غذای من دست نزن!

⚜️ Beat it back

📝 Beat back/off

عقب راندن، پس راندن، پس زدن، وادار به عقب‌نشینی کردن؛ از میدان به در کردن

⚜️ dangerous

📝 Dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ (adj.)

🔹خطرناک

🔸Syn: risky, unsafe, hazardous, perilous

✳️ It is dangerous to drive fast

✳️ تند رانندگی کردن خطرناک است.

⚜️ Besides

📝 تفاوت beside و besides

🔹کلمه beside یک حرف اضافه (preposition) و به معنی “کنار یا جنب چیزی/کسی” می باشد.

✳️ Hey, come and sit beside me.

✳️ هی، بیا کنارم بشین.

✳️ His dog sat beside its owner’s grave and refused to leave.

✳️ سگش در کنار قبر صاحبش نشست و حاضر نبود آنجا را ترک کند.

🔹ولی besides هم می تواند یک حرف اضافه باشد و هم یک قید (adverb). در حالت حرف اضافه، besides یعنی “علاوه بر این یا به غیر از” و معادل in addition to است.

✳️ I don’t have anybody besides my family.

✳️ من بجز خانواده ام کسی را ندارم.

✳️ I speak English besides my mother tongue.

✳️ می‌تونم علاوه بر زبان مادریم، زبان انگلیسی هم صحبت کنم.

🔹در حالت قید نیز besides می تواند معانی از این قبیل داشته باشد: “بعلاوه، از این گذشته” و معادل furthermore، another thing و as well است.

✳️ I don’t know French. Besides, I don’t have enough money to study in France.

✳️ من زبان فرانسوی بلد نیستم. به علاوه، من پول کافی برای تحصیل در فرانسه ندارم.

✳️ Besides, I don’t think his real name is John.

✳️ از این گذشته، من فکر نمی کنم اسم واقعی او John باشد.

⚜️ you’ll

📝 در زمان آینده ساده می‌توان کلمه will رابه صورت مخفف نیز نوشت:
🔸I will 👉 I’ll
🔸You will 👉 You’ll
🔸They will 👉 They’ll

🔹در ضمن کلمه will not نیزدرحالت مخفف به صورت won’t نوشته می‌گردد.

✳️ They will not study English next Tuseday.

↪️ They won’t study English next Tuseday.

just

📝 معانی و کاربردهای just

۱⃣ زمان – time: اغلب وقوع انجام کاری را در “زمان حال” و یا “زمان نزدیک به حال” نشان می دهد. به معنی الان یا همین الان (برای عمل یا کاری که تازه اتفاق افتاده) است.

✳️ I’ll be back in a minute – I’m just changing my shirt. (=”right now”)

✳️ من یک دقیقه دیگر بر می گردم – در حال عوض کردن پیراهنم هستم. (همین الان)

✳️ Alice has just phoned. (=”a short time ago”)

✳️ آلیس تلفن کرد. (چند لحظه پیش)

🔹اگر Just قبل از فعل اصلی جمله و به همراه کلمه about بیاد، یعنی عاملی مانع اتفاق افتادن کاری که در شرف انجام بوده، شده است.

✳️ I was just about to leave the house that you came

✳️ می خواستم منزل را ترک کنم که شما آمدید.

✳️ I was just about to say that…

✳️ اومدم بگم که …

✳️ I just run out of gas.

✳️ همین الان بنزینم تموم شد.

۲⃣ به معنی فقط – همان یا همین – only

✳️ I just want this one.

✳️ من فقط همین رو میخوام.

✳️ Just follow me and do what I do.

✳️ فقط دنبالم بیا و هر کاری می کنم بکن.

۳⃣ درست، دقیقا – exactly

✳️ “What’s the time?” “It’s just four o’clock.”

✳️ “ساعت چند است؟” “دقیقا چهار”

✳️ This is just what I looking for.

✳️ این درست همونیه که دنبالش می گشتم.

✳️ Your car is just like mine.

✳️ ماشین شما درست شبیه ماشین منه.

۴⃣ تاکید کننده – emphasizer

✳️ You’re just beautiful.

✳️ شما واقعا زیبا هستید.

۵⃣ زمانها – tenses:

🔹در زبان انگلیسی بریتانیایی هرگاه just انجام کاری را در “زمان حال” و یا “زمان نزدیک به حال” نشان می دهد، معمولا از زمان حال کامل استفاده می شود.

✳️ “Where’s Eric?” “He’s just gone out.”

✳️ “اریک کجاست؟” “او همین چند لحظه پیش رفت بیرون.”

✳️ I’ve just had a call from Sarah.

✳️ من همین چند لحظه پیش تماسی از طرف سارا داشتم.

🔹ولی دقت کنید که در زبان انگلیسی آمریکایی هرگاه just انجام کاری را در “زمان حال” و یا “زمان نزدیک به حال” نشان می دهد، معمولا از زمان گذشته استفاده می شود. مثال:

✳️ “Where’s Eric?” “He just went out.”

✳️ I just had a call from Sarah.

⚜️ get in my way

📝 Get/stand in somebody’s way

🔹سد راه کسی شدن، مانع کسی شدن، دست و پا گیر بودن

✳️ She’s determined to succeed and she won’t let anything get in her way.

✳️ او مصمم است پیشرفت کند و نخواهد گذاشت چیزی سد راهش شود.

Need

📝 در زبان انگلیسی Need دارای دو نقش است:

🔹به عنوان فعل کمکی: در این حالت فعل need دارای خصوصیات زیر است:

۱⃣ فعلی که بعد از آن بکار می رود to نمی گیرد.
۲⃣ برای سوالی کردن مانند can جای آن را با فاعل عوض می کنیم.
۳⃣ برای منفی کردن فقط کلمه not را بعد از آن بکار می‌بریم.
۴⃣ این فعل در سوم شخص مفرد s نمی گیرد.

✳️ You need go.
✳️ You need not go
✳️ Need you go?
✳️ He need come.

🔹به عنوان فعل اصلی: به معنای نیاز داشتن، احتیاج داشتن بکار می رود و کلیه خصوصیات یک فعل اصلی را دارا می‌باشد و چنانچه بعد از آن فعلی بکار رود حتماً با to می باشد.

✳️ I don’t need to speak with him.
✳️ Do you need any money?
✳️ He needs a new car
✳️ He doesn’t need a new car

🔹فرم منفی need در زمان گذشته: یکی از مهمترین کاربردهای فعل need بصورت منفی در زمان گذشته است که آن را به دو طریق منفی می‌کنند و هرکدام با یکدیگر فرق زیادی دارند.

🔹اگر need به عنوان فعل کمکی در زمان گذشته با کلمه not منفی شود بعد از آن حتماً بایستی از فرم ماضی نقلی استفاده گردد ولی اگر need را در زمان گذشته مانند فعل اصلی منفی کنیم بعد از آن مصدر بکار می رود و معنای دو جمله کاملاً با یکدیگرمتفاوت هستند.

✳️ You need not have gone there last night. (But you did)

✳️ لزومی نداشت که دیشب به آنجا بروی. (ولی رفتی)

✳️ You didn’t need to go there last night. (so you didn’t)

✳️ لزومی نداشت که دیشب به آنجا بروی (بنابراین نرفتی)

🔹نکته مهم: فرم ماضی نقلی بعد از need not در زمان گذشته نشان دهنده عملی است که فاعل انجام داده ولی لزومی نداشته است. فرم مصدر بعد از didn’t need در گذشته نشان دهنده عملی است که فاعل آن را انجام نداده زیرا لازم نبوده است.

✳️ I need not have telephoned her.

✳️ لزومی نداشت که به او تلفن کنم. (ولی تلفن کردم)

✳️ I didn’t need to telephone her.

✳️ لزومی نداشت که به او تلفن کنم (بنابراین تلفن نکردم)

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

01 ارزیابی

 • 1 امتیاز:
 1. 2
  مشترک Sep 30, 2017

  دوچرخه سواری

  بسیار عالی

ارسال نقد و بررسی

امتیاز دهید

رزرو این آگهی

متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.